رشته‌ها در پایتون

همانند همه‌ی زبان‌های برنامه نویسی پایتون نیز از داده‌های رشته ای پشتیبانی می کند.

رشته‌های در پایتون

رشته‌ها در پایتون بین تک کوتیشن(‘) و یا دابل کوتیشن (“) قرار میگیرند.در نتیجه رشته‌ی ‌’hello’ با رشته‌ی “hello” هیچ تفاوتی نداره.
رشته‌های را در پایتون میتوان با تابع print() چاپ کرد.
مثال:

#You can use double or single quotes:

print("Hello")
print('Hello')
#output:Hello
#Hello 

انتساب رشته‌ها به متغیرها در پایتون

انتساب یک رشته به یک متغیر در پایتون با نام متغیر شروع میشه و سپس عمگر = قرار میگیره و بعد از این عملگر رشته‌ی مورد نظر.
مثال:

a = "Hello"
print(a) 
#output:Hello

بیشتر بخوانید: دستور else در پایتون

ذخیره چند رشته به صورت همزمان در یک متغیر از نوع رشته در پایتون

سه تا دابل یا تک کوتشن در پایتون کاربر خاصی داره به این صورت که با استفاده از سه تا دابل کوتیشن یا تک کوتیشن و ویرگول میتونید چند رشته را در یک متغیر رشته‌ای ذخیره کرد
یک مثال با استفاده از دابل کوتیشن:

a = """Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua."""
print(a) 
#output:
#Lorem ipsum dolor sit amet,
#consectetur adipiscing elit,
#sed do eiusmod tempor incididunt
#ut labore et dolore magna aliqua. 

یک مثال با استفاده از تک کوتیشن

a = '''Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.'''
print(a) 
#output:
#Lorem ipsum dolor sit amet,
#consectetur adipiscing elit,
#sed do eiusmod tempor incididunt
#ut labore et dolore magna aliqua. 

دقت کنید که هرجا در تعریف داده‌های چند رشته‌ای در پایتون کاراکتر خط جدید را وارد کردیم در خروجی رشته به خط جدید انتقال یافته است.

رشته‌ ها در پایتون آرایه هستند

همانند دیگر زبانهای برنامه نویسی مثل پی اچ پی سی و …. رشته‌ها در پایتون آرایه‌ای از اعدادی از نوع byte هستند که هر یک از خانه‌های آرایه‌ها معرف کاراکتر متناطر با یونیکد دخیره شده هستند.با استفاده از [ , ] میتونید به محتوای هر خانه دسترسی داشته باشید.پایتون فاقد داده‌های کاراکتری است.
در مثال ریز کاراکتر جایگاه یک رشته‌ را چاپ میکنیم.

a = "Hello, World!"
print(a[1])
#output:e

دقت کنید که اندیس آرایه ها در پایتون از صفر شروع میشه.

برش متن در پایتون (عملگر : در پایتون)

با استفاده از تکنیک تکه کردن در پایتون میتونیم قسمتی از یک رشته را جدا کنیم.
در این تکنیک موقعیت شروع و پایان را با استفاده از کاراکتر : از هم جدا کرده و در جایگاه اندیس آرایه مینویسیم.
مثال زیر

 b = "Hello, World!"
print(b[2:5])
#output:
#llo

اندیس های منفی در پایتون

از اندیس‌های منفی برای جدا کردن قسمتی از رشته استفاده کنید در این شرایط شمارش از آخر رشته شروع میشه
مثل همیشه یک مثال گویا تره.
این مثال یک تکه از دومین کاراکتر از آخر رشته تا پنجمین کاراکتر از آخر رشته را جدا میکنه

b = "Hello, World!"

print(b[-5:-2])
 #output:orl 

طول رشته در پایتون(تابع len در پایتون)

گرچه به اعتقاد من توابع باید در پست و مقاله‌ای جداگانه در دسته بندی آموزش پایتون نوشته بشه اما با تمام احترامی که به نویسنده و وب سایت w3school قائلم مجبورم در ادامه همین پست بنویسم.

طول رشته را در پایتون می‌توان به راحتی با استفاده از تابع len() به دست آورد.
مثال:

a = "Hello, World!"
print(len(a))
#output:13 


برخی متدهای پر کاربرد رشته‌ها در پایتون

متد strips() در پایتون

این متد تمام جاهای خالی را از اول وآخر رشته حذف میکنه
مثال:

a = " Hello, World! "
print(a.strip()) # returns "Hello, World!" 
#output:Hello, World! 

متد lower در پایتون

متد lower در پایتون تمام کاراکترهای یک رشته را به حروف کوچک تبدیل میکنه
مثال

a = "Hello, World!"
print(a.lower())
#output:hello, world! 

متد uper() در پایتون


این متد تمام حرفهای رشته‌ی مورد نظر را به حرف بزرگ تبدیل میکنه
مثال

a = "Hello, World!"
print(a.upper())
#ouput HELLO, WORLD! 

متد replace() در پایتون

این متد دو پارامتر داره که هردو از نوع رشته است. تابع replace در پایتون رشته‌ی دوم را جایگزین رشته‌ی اول در رشته‌ی مورد نظر میکنه.

a = "Hello, World!"
print(a.replace("H", "J"))
#output:Jello, World! 

متد split() در پایتون

متد split() رشته‌ی مورد نظر را تکه تکه میکنه.این تابع یک ورودی داره که یک رشته است.

a = "Hello, World!"
print(a.split(",")) # returns ['Hello', ' World!'] 

جست و جوی یک رشته در رشته ای دیگر در پایتون

با استفاده کلمات کلیدی in , not in میتونیم چک کنیم که رشته‌ی مورد نظر ما شامل یک رشته دیگری است یا نه.
در مثال زیر چک میکنیم که رشته‌ی “ain” در رشته‌ی txt تکرار شده یا نه.

txt = "The rain in Spain stays mainly in the plain"
x = "ain" in txt
print(x)
#output:True 
 txt = "The rain in Spain stays mainly in the plain"
x = "ain" not in txt
print(x)  
#output:False

الحاق رشته‌ها در پایتون

برای الحاق یا اتصال دو رشته در پایتون از عملگر + استفاده میشه

 a = "Hello"
b = "World"
c = a + b
print(c)
#ouput:HelloWorld

برای اضافه کردن جای خالی بین دو رشته از ” ” استفاده کنید

a = "Hello"
b = "World"
c = a + " " + b
print(c)
#output:Hello World 

متد format در پایتون

همانطور که در قسمت تعریف متغیرها در پایتون مشاهده کردین با استفاده از عملگر + نمیتوان رشته و یک عدد صحیح را ترکیب کرد.
تکه کد زیر خطا میده و اجرا نمیشه

age = 36
txt = "My name is John, I am " + age
print(txt)

اما به وسیله‌ی تابع format به راحتی میتوان رشته و اعداد را در پایتون ترکیب کرد.
قبل از فراخوانی متد formt باید با استفاده از جانگه‌دار {} محل قرار گیری عدد در رشته را مشخص کنید سپس تابع formt را از کلاس رشته روی رشته‌ی مورد نظر فراخوانی نمائید.
مثال زیر نحوه‌ی استفاده از تابع formt را مشخص میکنه.

age = 36
txt = "My name is John, and I am {}"
print(txt.format(age))
#output:My name is John, and I am 36 

متد فرمت قابلیت جایگزاری بی نهایت عدد در رشته را دارد.این تابع تمامی اعداد مد نظر شما را به عنوان پارامتر دریافت کرده و به ترتیب در مکانهای مشخص شده با استفاده از جانگه‌دار {} جایگذاری میکنه.
مثال

quantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want {} pieces of item {} for {} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))
#output:I want 3 pieces of item 567 for 49.95 dollars. 

برای این که محل جایگذاری را تعیین کنید میتونید از یک عدد در داخل جانگه دار به صورت {number} استفاده کنید که number تعیین کننده‌ی آرگومانی هست که در جانگه‌دار مورد نظر جایگزین میشه
مثال:

quantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want to pay {2} dollars for {0} pieces of item {1}."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))
#output:I want to pay 49.95 dollars for 3 pieces of item 567 

منبع:وب سایت w3school

دیدگاه خود را بنویسید