نمایش خروجی در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت چهار روش برای نمایش خروجی برنامه وجود دارد که در این مقاله به این چهار مود می‌پردازیم:

۱-برای نمایش خروجی در یک عنصر html با استفاده از خصوصیت innerHTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My First Paragraph</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = 5 + 6;
</script>

</body>
</html>

این روش متداولترین روش نمایش خروجی در جاوااسکریپت است.

۲-با استفاده از ()document.write از این روش معمولا برای تست استاده می شود.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>My First Web Page</h2>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
document.write(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

متد write کل صفحه را پاک می کند و پارا متر ورودی خود را در می‌نمایش می‌دهد برای روشن شدن مطلب یک فایل html ایجاد نمایید و مثال زیر را اجرا نمایید.

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<button onclick=”document.write(5 + 6)”>Try it</button>

</body>
</html>

 ۳-با استفاده از ()window.alert:

این تابع ورودی خود را در یک پنجره جداگانه نمایش می‌دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
window.alert(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

۴-با استفاده از ()console.log:

از ()console.log برای نمایش خروجی در کنسول browser استفاده می‌شود.برای نمایش کنسول کلید f12 را فشار دهید و از منوی ظاهر شده روی consol کلیک نمایید.از این روش برای دیباگ و اصلاح کدهای جاوا اسکریپت استفاده می‌شود.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
console.log(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

منبع:سایت www.trueans.com

دیدگاه خود را بنویسید