متغیرهای عددی در پایتون

پایتون نیز همانند سایر زبان‌های برنامه نویسی از انواع عددی پشتیبانی میکنه.
انواع داده های عددی که پایتون پشتیبانی میکنه عبارتند از

  • int
  • float
  • complex

متغیرهای عددی در پایتون همانند سایر متغیرها هنگام تخصیص مقدار ایجاد می‌شوند.
مثال:

x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex

برای مشاهده‌ی نوع یک متغیر در پایتون میتونید از تابع type() استفاده کنید.
مثال:

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
 #output:
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'> 

تعریف متغیرهای عدد صحیح در پایتون

متغیرهای از نوع int یا interger متغیرهایی هستند که شامل یک عدد صحیح هستند که این عدد صحیح میتونه بسیار بزگ باشه و یا منفی باشه.اعداد صحیح بدون ممیز هستند و طول آنها مشخص ایت.
چند متغیر از نوع صحیح در مثال زیر مشاهده میکنید:

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z)) 
#output:
#<class 'int'>
#<class 'int'>
#<class 'int'> 

متغیرهای نوع float در پایتون

متغیرهای نوع float یا floating point number یک عدد مثبت یا منفی هستند که یک یا بیش از یک عدد اعشار دارند.
مثال:

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z)) 
#<class 'float'>
#<class 'float'>
#<class 'float'> 

همچنین می‌توان اعداد اعشاری علمی را همراه یک e در این توع متغیر ذخیره کرد که اعداد بعد e نشان دهنده‌ی توان ده عدد است
مثال:

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z)) 
#output:
#<class 'float'>
#<class 'float'>
#<class 'float'> 

اعدا مختلط در پایتون

این نوع داده ها همراه با یک حرف j نوشته میشن.
مثال:

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z)) 
#<class 'complex'>
#<class 'complex'>
#<class 'complex'> 

تبدیل انواع عددی در پایتون به همدیگه

با استفاده از متدهای int(), float(),complex() میتونید انواع عددی را در پایتون به همدیگه تبدیل کنید
مثال:

x = 1 # int
y = 2.8 # float
z = 1j # complex

#convert from int to float:
a = float(x)

#convert from float to int:
b = int(y)

#convert from int to complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)
#output:
#۱٫۰
#۲
#(۱+۰j)
print(type(a))
print(type(b))
print(type(c)) 
#output:
#<class 'float'> 
#<class 'int'>
#<class 'complex'> 

توجه کنید که اعداد مختلط در پایتون قابلیت تبدیل به انواع دیگر را نداره

تولید اعداد تصادفی در پایتون

پایتون مانند اکثر زبان‌های برنامه نویسی تابع مستقلی برای تولید اعداد تصادفی نداره در عوض یک ماژول به نام random داره که با استفاده از این ماژول میتونید طیف وسعی از اعداد تصادفی تولید کند.
ابتدا باید ماژول مذکور را در کدهای خود import کرده سپس از توابع تعریف شده در این ماژول استفاده نمائید.
مثال

import random

print(random.randrange(1,10)) 

منبع:w3school

Be the first to write a review

Leave a comment