فاصله بین حروف و کلمات

ویژگی‌های letter-spasing و word-spacing l مانند یک دیگر عمل می‌کنند با این تفاوت که اولین خصوصیت فاصله بین حروف و دومی فاصله بین کلمات را در صفحات وب سایت تعیین می‌کنند که مقدار پیش فرض آنها normal است.برای این ویژگی‌ها مقادیر مثبت فاصله را افزایش میدهد و مقادیر منفی فاصله باعث می‌شود کارکترها یا کلمات به هم چسبیده تر شوند (که اصطلاحا در طراحی به آن kern گفته می‌شود).

توصیه می‌کنیم در هنگام طراحی وب سایت مقادیر مختلف این ویژگی را امتحان کنید چون ایجاد kerning در طراحی وب سایت دشوار است زیرا در صفحه نمایش‌هایی که وضوح پایین دارند اغلب شکل زیبایی به وجود نمی‌آورند و دلیل دیگر این است که فاصله‌ها در پلت فرم های مختلف متفاوت می‌باشد.

دیدگاه خود را بنویسید