تابع crypt و رمزنگاری پسورد در پی اچ پی

روشها و توابع مختلفی برای رمزنگاری در پی اچ پی تعبیه شده است که crypt یکی از این توابع است.تابع crypt یک رشته را دریافت کرده و رشته‌ای را به صورت رمزنگاری شده در خروجی برمیگرداند.در ادامه با تابع crypt و نحوه‌ی استفاده از آن بیشتر بحث میکنم.

این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده است.

 crypt ( string $str [, string $salt ] ) : string

ورودی‌های تابع crypt

str:یک رشته که قرار رمزنگاری بشه و اجباریه

salt:این پارامتر اختیاری است.اما بدون این پارامتر تابع crypt هش‌های ضعیف‌تری تولید میکنه.عدم استفاد از این پارامتر در ورژن‌های ۵/۶ و بالاتر پی‌اچ‌پی موجب نمایش یک پیام از نوع E_NOTICE میشه.

خروجی تابع crypt

این تابع رشته‌ی دریافتی را با استفاده از الگوریتم استاندارد DES-based یا هر الگوریتم جایگزینی که در سیستم تعریف شده است را رمز کرده و برمی‌گرداند.

برخی از سیستم عامل‌ها بیش از یک نوع الگوریتم رمزگذاری پشتیبانی می‌کنند.در حقیقت در این سیستم‌ها به جای الگوریتم DES-based از الگوریتم MD5 استفاده میشه.نوع هش شدن با استفاده از پارامتر salt انتخاب میشه.

Be the first to write a review

Leave a comment