تابع crypt و رمزنگاری پسورد در پی اچ پی

روشها و توابع مختلفی برای رمزنگاری در پی اچ پی تعبیه شده است که crypt یکی از این توابع است.تابع crypt یک رشته را دریافت کرده و رشته‌ای را به صورت رمزنگاری شده در خروجی برمیگرداند.در ادامه با تابع crypt و نحوه‌ی استفاده از آن بیشتر بحث میکنم.

این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده است.

 crypt ( string $str [, string $salt ] ) : string

ورودی‌های تابع crypt

str:یک رشته که قرار رمزنگاری بشه و اجباریه

salt:این پارامتر اختیاری است.اما بدون این پارامتر تابع crypt هش‌های ضعیف‌تری تولید میکنه.عدم استفاد از این پارامتر در ورژن‌های ۵/۶ و بالاتر پی‌اچ‌پی موجب نمایش یک پیام از نوع E_NOTICE میشه.

خروجی تابع crypt

این تابع رشته‌ی دریافتی را با استفاده از الگوریتم استاندارد DES-based یا هر الگوریتم جایگزینی که در سیستم تعریف شده است را رمز کرده و برمی‌گرداند.

برخی از سیستم عامل‌ها بیش از یک نوع الگوریتم رمزگذاری پشتیبانی می‌کنند.در حقیقت در این سیستم‌ها به جای الگوریتم DES-based از الگوریتم MD5 استفاده میشه.نوع هش شدن با استفاده از پارامتر salt انتخاب میشه.

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را در باره‌ی این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.