تابع convert_uudecode در پی اچ پی

تابع convert_uudecode رشته ای که بر مبنای uudecode رمزگزاری شده را رمزگشایی میکنه.این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده.

convert_uudecode ( string $data ) : string

ورودی تابع convert_uudecode

این تابع فقط یک ورودی میگیره و به تبع اجباری است و از نوع رشته است.

خروجی تابع convert_uudecode

این تابع رشته‌ی رمزگشایی شده را برمیگرداند.اگر این تابع به هر دلیلی با مشکل مواجه بشه FALSE برمیگردونه.

مثال:


<?php
echo convert_uudecode("+22!L;W9E(%!(4\"$`\n`");
//output: I love PHP !
?>

جهت سفارش پروژه های طراحی وب سایت در تبریز و سئو وب سایت در تبریز با ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید