تابع addslashes در پی اچ پی

تابع addslashes قبل از کاراکترهای خاصی بک اسلش اضافه میکنه تا کاراکترهای معنی دار نادیده گرفته بشه.
کاراکترهایی که تابع addslashes قبل از اونها بک اسلش اضافه میکنه عبارتند از:

  • تک کوتیشن (‘)
  • دابل کوتیشن (“)
  • بک اسلش (\)
  • NUL (نال بایت)

این تابع در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده است

addslashes ( string $str ) : string

این تابع فقط یک ورودی دارد آن هم رشته مورد نظر ماست.
خروجی این تابع همان رشته‌ی ورودی است با این تفاوت که قبل از کاراکترهای مذکور یک بک اسلش(\) اضافه میکنه تا این کاراکتر های نادیده گرفته بشه.

مثل همیشه یک مثال میتونه مطلب روشن کنه

 <?php
 $str = "Is your name O'Reilly?";

 // Outputs: Is your name O\'Reilly?
 echo addslashes($str);
 ?>

جهت سفارش پروژه‌های طراحی وب سایت و سئو وب سایت با ما تماس بگیرید

Be the first to write a review

Leave a comment