بررسی نصب بودن اکستنشن یا افزونه در پی اچ پی

با استفاده از تابع extension_loaded در حین اجرای کدها میتونید بررسی که آیا اکستنشن مورد استفاده در پی اچ پی نصب یا فعال است یا خیر .امضا این تابع به صورت زیر می باشد که فقط یک آرگومان دارد که نوع آن رشته می باشد و به حروف بزرگ کوچک حساس است این آرگومان معرف نام اکستنشن مورد بررسی می باشد و خروجی آن با توجه فعال بودن یا نبودن اسکتنشن مورد نظر true یا false می باشد.

 extension_loaded ( string $name ) : bool

ضمنا برای بررسی اکستنشن های فعال میتونید از تابع phpinfo نیز استفاده نمائید.یا اگه تو خط فرمان از پی اچ پی استفاده میکنید میتونید دستور php را سوئیچ -m وارد کنید و اکستنشن های فعال را مشاهده نمائید.خروجی قسمتی از دستور مذکور برای سیستم من به صورت زیر می باشد

اکستنشن های فعال در پی اچ پی من
اکستنشن های فعال در پی اچ پی

دیدگاه خود را بنویسید