انواع متغیرها و داده ها در پایتون

درک مفهوم درست از متغیرها و نحوه‌ی ذخیره سازی متغیرها در هر زبان برنامه نویسی یکی از مهم ترین قسمت‌های آموزش و یادگیری زبان‌های برنامه نویسی می‌باشد که بدون درک درست از این مبحث معمولا برنامه نویس با مشکلاتی روبرو می‌شود.

درسته که در زمان اعلان متغییر ها در پایتون به صورت ضمنی نوع آنها را مشخص نمیکنیم اما پایتون نیز همانند سایر زیانهای برنامه نویسی داری متغیرهایی است که باید نوع و ویژگی‌ها آنها را بشناسید تا به صورت صحیح و اصولی بتوانید از انواع داده‌ها در پایتون استفاده نمائید.

انواع داده‌های از پیش تعریف شده در پایتون

یکی از مفاهیم مهم در برنامه نویسی انواع داده‌هایی است که زبان برنامه نویسی پشتیبانی میکنه.انواع مختلفی از داده‌ها را میتوان در متغیرها ذخیره کرد که کاربردهای مختلفی دارند.
متغیرهای زیر در زبان برنامه نویسی پایتون به صورت پیش فرض تعریف شده و قابل استفاده می‌باشد.

نوع دادهکلمه‌های کلیدی
نوع متنیstr
انواع عددیint,float,complex
انواع ترتیبیlist,tuple,rang
انواع mapdict
انواع مجموعه‌هاset,frozenset
نوع منطقیbool
انواع دودوییbytes,bytearray,memoryview

تعیین نوع متغیر در پایتون با استفاده از تابع type

با استفاده از تابع type() میتونید به راحتی نوع داده‌ی ذخیره شده را در یک متغیر را مشخص نمائید.مثال زیر نوع داده متغیر x را چاپ میکنه

 x = 5
print(type(x))
#//output:<class 'int'> 

بیشتر بخوانید: else در پایتون

تعریف نوع داده در پایتون همراه با اعلان داده

نوع داده در پایتون به صورتی ضمنی همراه با تعریف متغیر تعریف میشه و نیازی به هیچ دستور دیگه‌ای نداره.منظور از تعریف ضمنی اینه که وقتی مفسر با کد زیر روربرو میشه به طور خودکار متغیر a را از نوع صحیح در نظر میگیره

a=2

مثال:

مثالنوع داده
strx = “Hello World”
intx = 20
x = 20.5float
complexx = 1j
listx = [“apple”, “banana”, “cherry”]
tuplex = (“apple”, “banana”, “cherry”)
rangx = range(6)
dictx = {“name” : “John”, “age” : 36}
setx = {“apple”, “banana”, “cherry”}
frozensetx = frozenset({“apple”, “banana”, “cherry”})
boolx = True
bytesx = b”Hello”
bytearrayx = bytearray(5)
memoryviewx = memoryview(bytes(5))

مشخص کردن نوع متغیر همزمان با تعریف متغیر در پایتون

در برخی از زبان های برنامه نویسی (معمولا زبانهای کامپایلری) انواع داده ها قبل از اجرای کد و توسط برنامه نویس مشخص می‌شود اما معمولا در زبانهای مفسری نوع داده با مقدار دهی و به صورت ضمنی مشخص می‌شود که به این نوع روش اعلان داده، اعلان پویا می‌گویند و پایتون نیز از این روش استفاده می‌کند.

با توجه به مزیت‌هایی که روش اعلان پویا دارد اما اغلب اوقات مخصوصا زمانی که حجم کدهای شما بیشتر و بیشتر می‌شود با توجه به این که شما می‌توانید انواع متغیرها را تغییر دهید با مشکلاتی روبرو می‌شوید که برای جلوگیری از این مشکلات بهتر نوع دادهء مورد نظر را همزمان با اعلان داده مشخص نمائید تا از بروز برخی خطاها موقع اجرای نرم افزار جلوگیری کنید.

اگر میخواهید نوع متغیر را همزمان با تعریف متغیر تعریف کیند میتونید برای هر کدام از انواع موجود به صورت زیر عمل کنید.در واقع این روش همان تبدیل نوع است و مقدار مورد نظر شما را به داده‌ی مورد نظر تبدیل کرده و در متغیر ذخیره میکند.

strx = str(“Hello World”)
intx = int(20)
floatx = float(20.5)
complexx = complex(1j)
listx = list((“apple”, “banana”, “cherry”))
tuplex = tuple((“apple”, “banana”, “cherry”))
rangex = range(6)
dictx = dict(name=”John”, age=36)
setx = set((“apple”, “banana”, “cherry”))
setx = frozenset((“apple”, “banana”, “cherry”))
frozensetx = frozenset((“apple”, “banana”, “cherry”))
boolx = bool(5)
bytesx = bytes(5)
bytearrayx = bytearray(5)
memoryviewx = memoryview(bytes(5))

منبع:وب سایت w3chool

دیدگاه خود را بنویسید