اجرا و تست وب سایت روی هاست

در این مرحله وب سایت روی هاست بارگذاری، اجرا و تست می‌شود و ایرادات احتمالی رفع گردیده و نحوه‌ی کار با وب سایت به طرف قرارداد آموزش داده می‌شود.

Be the first to write a review

Leave a comment