دعوت به همکاری (کلیک کنید) کار آموز وب سایت در تبریز-استخدام طراح وب سایت تبریز

if , else در زبان برنامه نویسی گو

شکل دستور if مانند for می باشد شرط if بین پارانتز () قرار نمی‌گیرد ولی دستورات بدنه‌ی if باید بین آکلاد {} محصور باشند.

ساختاری دستوری if در ساده‌ترین حالت به شکل زیر می‌باشد دقت کنید که آکلاد باید بلافاصله بعد از اتمام شرط‌ها قرار گیرد اگر آکلاد در سطر بعدی باشد کامپایلر ارور خواهد داد.

if conditions{

statments

..

}

به مثال زیر توجه نمائید

i:=0

if i<2{

fmt.Println(“i is “,i)

}

خروجی تکه کد بالا i is 0 خواهد بود.

مثل حلقه‌ی for می توانید متغیری را تعریف و مقدار دهی نمائید و در شرط if از متغیر تعریف شده استفاده نمائید.در این صورت شکل حلقه به صورت زیر خواهد بود

if v:=4; v<=6{

fmt.Println(v)

}

خروجی تکه کد بالا ۴ خواهد بود دقت کنید که بعد از تعریف متغیر در شرط if سمی کالن اجباری می‌باشد.

if , else:در صورتی که شرط قسمت if برقرار نباشد دستورات قسمت else اجرا می‌شود.

if i:=2 i<=1{

fmt.Println(i)

}

else {

fmt.Println(i+1)

}

خروجی تکه کد بالا ۳ خواهد بود.

یک مثال کامل

package main

import “fmt”

func main() {

if 7%2 == 0 {
fmt.Println(“7 is even”)
} else {
fmt.Println(“7 is odd”)
}
if 8%4 == 0 {
fmt.Println(“8 is divisible by 4”)
}

خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود

۷ is odd
۸ is divisible by 4
۹ has 1 digit

جهت سفارش طراحی وب سایت و انواع پروژه‌های نرم افزاری با ما تماس بگیرید

شروع آموزش زبان برنامه نویسی گو

Be the first to write a review

Leave a comment