طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

مقالات طراحی سایت، سئو، بازاریابی و موفقیت

در این مقاله تجربه و راه کارهای ارائه شده‌ که توسط یکی از کارمندان ارشد وب سایت هاب اسپات در مورد دورکاری روی هاب استپات قرار داده شده بود را ترجمه کرده ایم. با توجه به شرایط به وجود آماده در سال ۲۰۲۰ مدیران و صاحبان کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری از […]

١- مایل به کسب موفقیت ۲- ظاهری مرتب و آراسته ٣- غرور شغلی ۴- مهارت در ارتباطات ۵- صداقت و صراحت ۶- داشتن حافظه خوب ٧- ظرفیت کار سنگین ٨- تصمیمات عاقلانه ٩- اتکا به خود ١٠- غلبه بر ترس ١١- دوراندیشی و ریسک پذیری ١٢- سالم بودن ١٣- انتقادپذیری ١۴- ایجاد انرژی مثبت ١۵- […]