طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

نمونه کارهای طراحی وب سایت

طراحی سایت دیوار مهربانی

ایده‌ی طراحی وب سایت دیوار مهربانی از دیوار مهربانی فیزیکی برداشته شده بود. و هدف اصلی ما این بود که به جای این که لباس ها در هوای آزاد آویز شوند تا یکی آنها را بردارد اهدا کنندگان لباس‌ها را در وب سایت دیوار مهربانی ثبت نمایند تا کسانی که به این لباسها نیاز دارند […]