طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

pdf رایگان

کتاب حمله و دفاع در php نوشته آقای شهریار جلایری زبان کتاب:فارسی تعداد صفحات:۱۵۸ صفحه فهرست کتاب: فصل اول:مقدمه فصل دوم:کوکی / نشست و متغیرها در php فصل سوم:حملات پیمایش دایرکتوری فصل چهارم:حملات فراخوانی فایلها فصل پنجم:حملات اجرای فرامین فصل ششم:حملات تزریق کد به فایلهای سیستمی فصل هفتم:حملات XSS فصل هشتم:حملات ورود به زور فصل […]