طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

مقالات طراحی سایت، سئو، بازاریابی و موفقیت

در این مقاله یک تابع جالب (البته از نظر من) و راهگشا در پی اچ پی را توضیح خواهیم داد که بعضی مواقع بزرگترین مشکلات را به راحتی آب خوردن حل می‌کند فکر کنید در برنامه نویسی سمت سرور میخواهید یک ساختار پیچیده مثل آرایه یا کلاس را ذخیره و بعد استفاده کنید و یا […]

گاهی لازمه اجزای آدرس یک فایل روی هاست را به طور جداگانه بدانیم برای این کار در طراحی سایت با استفاده از php از تابع pathinfo استفاده میکنیم این تابع دو آرگومان دارد و خروجی آن با توجه به آرایه دوم متغیر است.نحوه فراخوانی این تابع به صورت زیر می‌باشد: pathinfo(path,option); اولین آرگومان مسیر فایل […]

این متغیر تعریف شده را به عنوان پارامتر قبول می‌کند و نوع آن را برمیگرداند. string gettype(mixed $var); <?php $data=array(1,1.0,NULL,new stdClass,’foo’); foreach($data as $value) { echo gettype($data as $value),” “; } ?> خروجی این مثال به صورت زیر است integer double NULL class string  

شکل کلی فراخوانی این تابع به صورت زیر می‌باشد mixed call_user_function (callable $callback[,mixed $parameter[,mixed $…]]) که اولین پارامتر یک تابع است که این تابع می‌تواند  عضوی از یک فضای نام،دریک کلاس یا به صورت ساده در یک فایل تعریف شود.دومین پارامتر نیز آرایه‌ای از پارامترهای تابع مورد نظر می‌باشد. خروجی این تابع یا false و […]

در این پست توابع کاربردی php را لیست کرده‌ام که به مرور زمان تکمیل می‌کنم.     تابع array_shift: این تابع آرایه را به عنواین پارامتر قبول می‌کند و اولین عنصر آرایه را حذف می‌کند و هم زمان آرایه را یک خانه به سمت چپ شیفت می‌دهد به طوری که دومین عنصر در خانه اول […]