طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

مقالات طراحی سایت، سئو، بازاریابی و موفقیت

این تابع قبل از کارکترهای مشخص بک (\)اسلش اضافه میکنه تا کاراکترهای معنی دار یا به عبارتی دستوری نادیده گرفته بشن و یا از اجرای آنها چشم پوشی بشه.این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده است این تابع دوتا پارامتر داره که هر دوی آنها الزامی هستند.اولین پارامتر رشته‌ی ورودی را […]

این تابع در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده است و فقط یک ورودی دارد و خروجی آن یک عدد صحیح می‌باشد. این تابع فقط یک وروودی میگیره که نوع آن رشته و اجباری است.اولین بایت رشته‌ی ورودی را به اسکی کد مورد نظر تبدیل میکنه.بین ۰ و ۲۵۵ است اگه کاراکتر مورد […]

این تابع دو رشته را باهم دیگه مقایسه میکنه.این تابع به بزرگی و کوچکی حروف حساس می‌باشد. این تابع دو پارامتر داره که هر دوی آنها از رشته هستند و اجباری و خروجی آن یک عدد صحیح است. خروجی تابع نسبت به ورودی‌های آن: اگر اولین ورودی کوچکتر از دومین ورودی باشه خروجی این تابع […]

این تابع یکی از توابع پرکاربرد پی اچ پی است این تابع قسمت مورد نظرشما را از رشته‌ی دریافتی جدا کرده و بر می گرداند.در ادمه نحوه‌ی فراخوانی و پارامتر‌های ای تابع را می‌بینیم. این تابع قسمتی از رشته را که از start شروع میشه و به طول length است را بر می‌گرداند. start شروع […]

این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده این تابع محتوای یک فایل را خوانده و به صورت رشته برمی‌گرداند. اگر این تابع با خطا مواجه شود FALSE برمی‌گرداند.filename: اولین پارامتر این تابع یک رشته است که مسیر فایل مورد نظر را مشخص میکنه.use_include_path دومین پارامتر مشخص میکنه اگه فایلی که این […]