طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

مرجع توابع php

روش‌های زیادی برای تبدیل آرایه به رشته در پی اچ پی وجود دارد. ساده ترین روش پردازش آرایه در یک حلقه‌ و تبدیل اعضای آرایه به رشته و الحاق آنها در یک متغیر رشته‌ای است.اما توابع پی اچ پی کار را بسیار راحت کرده است. برای تبدیل آرایه به رشته چند تابع معرفی کرده است […]

روشها و توابع مختلفی برای رمزنگاری در پی اچ پی تعبیه شده است که crypt یکی از این توابع است.تابع crypt یک رشته را دریافت کرده و رشته‌ای را به صورت رمزنگاری شده در خروجی برمیگرداند.در ادامه با تابع crypt و نحوه‌ی استفاده از آن بیشتر بحث میکنم. این تابع به صورت زیر در پی […]

در این نوشته نحوه‌ی شمارش کاراکترهای استفاده شده در یک رشته را با تابع count_char توضیح داده ایم سپس یک تابع برای شمارش تعداد کاراکترهای استفاده شده در رشته‌های فارسی تعریف کرده ایم.

تابع convert_uuencode رشته‌ی ورودی را با استفاده از الگوریتم uuencode رمزگذاری میکنه و به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده ورودی تابع convert_uuencode این تابع فقط یک ورودی اجباری دارد که از نوع رشته می باشد. خروجی تابع convert_uuencode اگر کدگذاری رشته‌ی ورودی با موفقیت انجام بشه یک رشته ی کدگذاری شده و […]