طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

مقالات طراحی سایت، سئو، بازاریابی و موفقیت

تابع convert_uuencode رشته‌ی ورودی را با استفاده از الگوریتم uuencode رمزگذاری میکنه و به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده ورودی تابع convert_uuencode این تابع فقط یک ورودی اجباری دارد که از نوع رشته می باشد. خروجی تابع convert_uuencode اگر کدگذاری رشته‌ی ورودی با موفقیت انجام بشه یک رشته ی کدگذاری شده و […]

تابع chunk_split در پی اچ پی یک رشته را به چند رشته کوچک تبدیل میکنه و به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده. ورودی‌های تابع ‌chunk_split body: رشته‌ای که قراره تکه تکه بشه.chunklen:اندازه هر تکه.end:رشته‌ای حاوی کاراکترهایی که در انتهای هر تکه‌ها درج میکنه. خروجی این تابع خروجی این تابع یک رشته است […]

تابع chr در پی اچ پی از یک عدد کاراکتر یک بایتی تولید میکنه و به صورت زیر تعریف شده ورودی تابع chr این تابع فقط یک ورودی دارد که یک عدد صحیح از نوع bytvalue می باشد.bytvalue یک عدد صحیح بین ۰ و ۲۵۵ می‌باشد. با توجه به این که نوع ورودی در تابع […]

تابع rtrim فضاهای خالی یا کاراکترهای خاصی را از آخر رشته را حذف میکنه و در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده. ورودی‌های تابع rtrim اولین ورودی این تابع رشته و اجباریه.دومین ورودی این تابع یک آریه یک رشته است که مشخص میکنه کدام کاراکترها باید از آخر رشته‌ی ورودی حذف بشن. اگر […]