۵ عادت آدم های موفق

۱- اجازه نمی دهند ترس آن ها را کنترل و محدود کند.

۲- بیشتر از آن که تقلید کنند نوآوری می کنند.

۳- همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند.

۴-  روی راه حل ها تمرکز می کنند.

۵- همیشه نیمه پر لیوان را می بینند.

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را برای ما ارسال نمائید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.