چگونه به اهدافتان دست یابید و انگیزه‌ای برای آنها پیدا کنید.

بعضی اوقات ما ناامیدی را راحت‌تر از امیدوار بودن می‌دانیم زیرا ما خود را قربانی احساس کرده و به ذهنمان افکار منفی وارد می‌کنیم و به دنبال اهداف خود نمی‌رویم.

دلایلی برای این امر وجود دارد،اما در درجه اول به خاطر توانایی درونی ما برای تمرکز بر جنبه منفی این موقعیت‌هاست در مقایه با جنبه مثبت آن.

برای دستیابی به اهدافتان و یافتن انگیزه برای پیشرفت شخصی باید از خود گذشتگی و سازگاری داشته باشید و وارد عمل شوید صرف نظر از تجارب گذشته یا هر دلیل دیگری که برای دنبال نکردن آنها داشته‌اید.

وقتی که احساس فعال بودن نمی‌کنید به هر نحوی که شده باید وارد عمل شوید.

به منظور خلق راه‌ حل‌های جدید در ذهن و شعله ورد کردن آن افکار، باید دسته به کار شوید و نیرویی برای فعال بودن و تکاپو بیابید.

شما بهانه‌ها و دلایلی برای شانه خلی کردن از انجام تمام کارهیی که برای دستیابی به اهدفتان در نظر گرفته‌اید خواهید داشت.

کار بسیار آسانی است که قبل از خواب اهداف روز بعد را تعیین کینید، اما روز بعد پس از بیدار شدن از خواب هیچ احساس و انگیزه‌ای برای تحقق آنها نداشته باشید.شاید به این دلیل باشد که انرژی و شوق خود را از دست می‌دهید و یا اینکه خودتان را برای انجام بعضی از کارها مقید نمی‌کنید مثلا زمانیکه در نظر داشتید، از خواب بیدار نمی‌شوید.دلیلش هر چه که باشد باید به گذشته‌تان بنگرید مثلا اگر گفته‌اید که می‌خواهید ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شوید و تاظهر خوابیده‌اید این می‌تواند دلیل کم انرژی بودنتان باشد، اما بدانید که باید با احساساتتان بجنگید.

خودتان را مجبور کنید در هر حال فعال باشید و از روزتان حداکثر استفاده را بکنید زیرا موفقیت شما به این بستگی دارد.

عمیقا بیاندیشید ، اعتراف کردن به طور مثبت را تمرین کنید و بر احساس ناامنی‌ها غلبه کنید.

Be the first to write a review

Leave a comment