دعوت به همکاری (کلیک کنید) کار آموز وب سایت در تبریز-استخدام طراح وب سایت تبریز

موفقیت یک معجزه!!

 

موفقیت یک معجزه نیست.

ربطی به شانس هم ندارد.

هرچیزی به دلیلی،خوب یا بد اتفاق می افتد.

اگر آنچه را که می خواهید برایتان کاملا شفاف است،

فقط باید همان اقداماتی را که دیگران برای رسیدن به همان هدف انجام داده اند تکرار کنید

تا به هدفتان برسید.

 

Be the first to write a review

Leave a comment