موفقیت یک معجزه!!

 

موفقیت یک معجزه نیست.

ربطی به شانس هم ندارد.

هرچیزی به دلیلی،خوب یا بد اتفاق می افتد.

اگر آنچه را که می خواهید برایتان کاملا شفاف است،

فقط باید همان اقداماتی را که دیگران برای رسیدن به همان هدف انجام داده اند تکرار کنید

تا به هدفتان برسید.

 

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را در باره‌ی این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.