طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

مقالات طراحی سایت، سئو، بازاریابی و موفقیت

تمامی صفحات html حاوی عناصر زیر می باشند و شکل پیش فرض صفحات html به صورت زیر می باشد: <!DOCTYPE html> <html lang=”en”> <head> <title></title> <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=utf-8″ /> </head> <body> </body> </html> اعلان های DOCTYPE:این اعلان ها نوع و نسخه xhtml یا html را مشخص می کند. تگ html:سند html با این تگ شروع […]