متغیرها در جاوا اسکریپت

متغیر ها در جاوا اسکریپت در زمان تعریف بدون نوع هستند که در هنگام اجرا مفسر نوع متغیر ها را با توجه به مقداری که به متغیر انتساب گردیده مشخص می کند.در جاوا اسکریپت اعلان متغیر به صورت زیر می باشد که var یک کلمه کلیدی است و نشان می دهد بعد از آن یک متغیر تعریف گردیده است.در ضمن دادن مقدار اولیه به متغیر اختیاری می باشد.برای مشاهده انواع معتبر در جاوا اسکریپت اینجا کلیک نمایید.

var text=’ali’;

در جاوا اسکریپت سمی کالن (;) در آخر دستور الزامی نیست اما در مواقعی که می خواهید در هر سطر بیش از یک دستور تایپ کنید وجود سمی کالن اجباری می باشد.

باید توجه نمایید متغیر هایی که با یک var تعریف می شوند ممکن است نوع یکسانی نداشته باشند.مانند مثال زیر:

var text=’ali’ , num=33;

با توجه به بدون نوع بود متغیر ها در زمان کد نویسی،یک متغیر در زمانهای مختلف می تواند نوع داده های مختلف را قبول نماید.مانند مثال زیر که صحیح می باشد.

var  test =”hi” ;

alert(test);   // hi

test=55;

alert(test);   // ۵۵

دیدگاه خود را بنویسید