ماژول ها در پایتون(Python Modules)

ماژول های پایتون شبیه یک کتابخانه است.

ماژول ها در پایتون مجموعه ای از توابع هستند که شما می توانید آنها را به کدهای خود اضافه کرده و از توابع تعریف شده در ماژول مورد نظر استفاده کنید.

ایجاد ماژول در پایتون

برای ایجاد یک ماژول در پایتون کافیه کدهای خود را در یک فایل با پسوند .py ذخیره نمائید. سپس می توانید آن را در پروژه خود الحاق کرده و از توابع تعریف شده در فایل مورد نظر استفاده نمائید.

کد زیر را در یک فایل با نام mymodule.py ذخیره نمائید.

def greeting(name):
  print("Hello, " + name) 

استفاده از ماژول ها در پایتون

بعد از ایجاد فایل مورد نظر حالا می توانید با استفاده از کلمه ی کلیدی import از توابع تعریف شده در فایل ماژول استفاده نمائید. در تکه کد زیر از ماژولی که در مثال بالا ایجاد کردیم استفاده خواهیم کرد.

>>> import mymodule
>>> greeting('amir')
>>> mymodule.greeting('amir')
hello, amir

موقع استفاده از ماژول ها به موارد زیر دقت نمائید:

موقع ایمپورت یا الحاق کردن فایل ماژول کافیه مسیر فایل مورد نظر را در جلوی کلمه ی کلیدی import بنویسید.دقت کنید در مثال بالا فایل ماژول در کنار فایل اجرایی ما بود.
وقتی می خواهید از تابعی که در یک ماژول استفاده شده است ابتدا نام ماژول را نوشته و سپس یک نقطه و بعد از نقطه تابع را فراخوانی نمائید.

متغیرها در ماژول ها

ماژول ها در پایتون می توانند شامل توابع و و انواع متغیر ها (آرایه، دیکشنری، اشیا و …) باشند.

Be the first to write a review

Leave a comment