لازمه های طراحی وب سایت

لیستی از مطالب مفیدی که هنگام طراحی وب سایت می تواند مفید باشد به شرح زیر می باشد:

  1. اطمینان حاصل کنید که اعلان DOCTYPE و فضای نام(namespace)را در جای صحیح قرار داده اید.
  2. اگر با مشکلی مواجه شدید اعلان xml را حذف کنید.
  3. به صفحه خود یک تگ عنوان(title)و مقداری متن به آن اضافه کنید.
  4. یک متا تگ اضافه کنید و characterset خود را در آن تعریف نمایید.
  5. در صورت لزوم کلمات کلیدی متا تگ کلمات کلیدی و توضیح ها را اضافه کنید.برای مطالعه بیشتر متاتگهای توضیحات و کلمات کلیدی کلیک نمایید.
  6. فایل css را به سند خود پیوند بزنید.
  7. فایلjavscrit رانیز به سند خود ضمیمه کنید.
  8. اگر ویرایشگر شما خصیصه های اضافی به تگ body اضافه میکند آنها را حذف نمایید.
  9. قبل از اعلان doctype و بعد از تگ پایانی html هیچ کارکتری غیر از کدهای سمت سرور نباید باشد.
  10. اطمینان حاصل کنید که هیچ قسمتی از محتوای صفحه ی شما بیرون از عنصر body قرار نگرفته است.
Be the first to write a review

۱ Comment

Leave a comment