فروش و مدیریت موفق

 

فــــــروش

فروشندگان بسیار موفق را الگوی خودتان قرار بدهید و همان کارهایی را بکنید که آنها می کنند.

 

مــدیــریـت مـوفـق

مدیریت موفق یعنی رسیدن به دست آوردهای فوق العاده با به کارگیری افراد معمولی.

 

 

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را برای ما ارسال نمائید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.