فروش و مدیریت موفق

 

فــــــروش

فروشندگان بسیار موفق را الگوی خودتان قرار بدهید و همان کارهایی را بکنید که آنها می کنند.

 

مــدیــریـت مـوفـق

مدیریت موفق یعنی رسیدن به دست آوردهای فوق العاده با به کارگیری افراد معمولی.

 

 

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را در باره‌ی این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.