شبه کلاسهای متنی در css

در css دو شبه کلاس پیش بینی شده است تا بتوانیم نحوه نمایش اولین حرف و اولین خط یک عنصر را به شیوه ای متفاوت با سایر بخشهای وب سایت نمایش دهیم.

شبه کلاس مریوط به حرف اول

شبه کلاسهای مریوط به حرف اول به شما این امکان را می دهد که یک قانون برای حرف اول یک عنصر تعیین کنید.از این روش بیشتر برای اولین کاراکتر در یک صفحه جدید در برخی مقالات و مجلا یا کتابها استفاده می شود.نام این شبه کلاس first-leter می باشد که در مثال زیر مشاهده می کنید.

p.introduction:first-leter{font-size=42px;}

در مثال بالا حرف اول تمامی پاراگرافهایی که عضو کلاس introduction با فونت ۴۲ نمایش داده می شوند.

شبه کلاس مربوط به خط اول

شبه کلاس مربوط به خط اول به شما این امکان را می دهد تا شما بتوانید خط اول یک عنصر را به گونه ای متفاوت استایل دهی نمایید

p.intoduction:first-line{fonnt-wegth:bold}

در مثال بالا سطر اول تمام پراگرافهایی که عضو introduction هستند به صورت bold نمایش داده می شوند.

Be the first to write a review

Leave a comment