خاصیت white-space در css

مرورگرها دو یا چند فضای خالی مجاور هم را به صورت یک فضا در نظر میگیرند با استفاده از خاصیت white-space می توانیم کنترل کنیم که آیا فضاهای خالی فظ شوند یا باهم ادغام گردند.مقادیری که این خاصیت قبول می کند به شرح زیر می باشد:

norml:از قوانین معمولی حذف فضای خالی استفاده می شود.

pre:فضای خالی همانطور که در مورد عنصر <pre> در xhtml حفظ میشدحفظ می شود اما فرمت بندی همان چیزی است که برای آن عنصر مشخص شده است.

nowrap:اگر با عنصر </br> به طور صریح اشاره شود متن به خط جدید شکسته مس شود در غیر این صورت شکسته نمی شود.

 

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را در باره‌ی این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.