دعوت به همکاری (کلیک کنید) کار آموز وب سایت در تبریز-استخدام طراح وب سایت تبریز

خاصیت postion در css

خاصیت position به شما این امکان را می دهد که چگونگی موقعیت یک کادر را در صفحه مشخص کنید(و عموما برای خارج کردن آیتم ها از جریان نرمال به کار می رود).این خاصیت می تواند یکی از چهار مقدار زیز با داشته باشد:

static:همان جریان نرمال و پیش فرض است و شما به ندرت این مقدار را می بینید.

relative:موقعیت کادر می تواند با فاصله ای نسبی از مکانی که در جریان نرمل داشت قرار بگیرد.

absolute:این کار دقیقا با استفاده از مختصات ط و غ از گوشه بالای چپ عنصر در بر گیرنده اش قرار می گیرد.

fixed:این موقعیت از گوشه بالا سمت چپ پنجره مرورگر محاسبه می شود و با پیمایش پنجره توسط کاربر تغییر مکان نمی دهد.

Be the first to write a review

Leave a comment