تفاوت لینک Follow و NoFollow

در این مقاله قصد داریم به صورت اختصار در مورد تفاوت لینک Follow و NoFollow صحبت کنیم. وقتی در جاهای مختلفی از سایت، به سایت خودتان لینک می دهید؛ دو گزینه برای لینک دهی وجود دارد. یکی از این گزینه ها لینک Follow و گزینه دیگه لینک Nofollow می باشد. نوع لینک دهی در بیهنه سازی سئو سایت شما تأثیر دارد بنابراین بهتر است هنگام استفاده از بک لینک ها به موارد زیر توجه کنید و لینک دهی بهتری بر روی سایت خود داشته باشید.

تفاوت لینک Follow و NoFollow را باهم بررسی می کنیم:

لینک دهی به صورت Follow

لینک Follow این مفهوم را به گوگل می رساند که من به این سایت لینک دادم و تأییدش می کنم. در این صورت هم اعتبار صفحه سایت بالا می رود (PA) و هم اعتبار دامنه سایت (DA). به عبارتی وقتی لینک دهی به صورت Follow انجام می گیرد، به این معنی است که نه تنها صفحه لینک شده محتوا خوبی دارد بلکه تولید محتوا ی تمام سایت به صورت حرفه ای انجام شده است و سایت مورد تأیید است.

از آن گذشته وقتی لینک دهی به صورت Follow انجام می گیرد، گوگل سایت لینک شده را کراول کرده و به بررسی کل سایت می پردازد.

مقاله مرتبط: کراول یا خزش سایت گوگل

لینک دهی به صورت Nofollow

لینک Nofollow این مفهوم را به گوگل می رساند؛ من به این سایت لینک می دهم اما تأییدش نمی کنم. در این صورت تنها اعتبار صفحه سایت که لینک داده شده، بالا می آید. (PA) در این صورت فقط یک صفحه از سایت که لینک دهی شده مورد تأیید است.

در لینک دهی NoFollow نیز، گوگل سایت لینک شده را کراول نمی کند.

تفاوت لینک Follow و NoFollow رو متوجه شدید؛ بهتر است توصیه کنیم در سایت خودتان برای لینک دهی به صفحات دیگر، از نوع Follow استفاده کنید. در این صورت هم اعتبار صفحه سایت و هم اعتبار دامنه سایت بیشتر خواهد شد.

Be the first to write a review

Leave a comment