تابع padStart در جاوااسکریپت

تابع padStart یکی از توابع کار راه انداز در طرحی فرانت اند سایت هست این تابع به تعداد یک رشته را به تعداد دلخواه به ابتدای یک رشته‌ی دیگه ملحق میکنه.این تابع به صورت زیر در جاوااسکریپت تعریف شده.

str.padStart(targetLength [, padString])

این تابع دو آرگومان دارد و خروجی آن یک رشته است.
اولین آرگومان این تابع یک عدد صحیح است که طول رشته‌ی خروجی را مشخص میکنه.اگه این طول کمتر از طول رشته مورد نظر باشه خروجی این تابع همان رشته وردی است بدون هیچ تغییری.
دومین پارامتر تابع همان رشته‌ای است که قراره به ابتدای رشته‌ی موردنظر ما ملحق بشه تا طول رشته‌ی خروجی به اندازه‌ی مورد نطر ما برسه.این آرگومان اختیاریه و پیش فرضش جای خالی است.

const str1 = '5';

console.log(str1.padStart(2, '0'));
// expected output: "05"

const fullNumber = '2034399002125581';
const last4Digits = fullNumber.slice(-4);
const maskedNumber = last4Digits.padStart(fullNumber.length, '*');

console.log(maskedNumber);
// expected output: "************5581"

یه مثال ساده‌ی دیگه که کارکرد این تابع را بهتر و بیشتر نشون میده

'abc'.padStart(10);     // "    abc"
'abc'.padStart(10, "foo"); // "foofoofabc"
'abc'.padStart(6,"123465"); // "123abc"
'abc'.padStart(8, "0");   // "00000abc"
'abc'.padStart(1);     // "abc"

جهت مطالعه‌ی بیشتر در وب سایت موزیلا اینجا کلیک کنید

دیدگاه خود را بنویسید