تابع ord در پی اچ پی

این تابع در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده است و فقط یک ورودی دارد و خروجی آن یک عدد صحیح می‌باشد.

 ord ( string $string ) : int

این تابع فقط یک وروودی میگیره که نوع آن رشته و اجباری است.
اولین بایت رشته‌ی ورودی را به اسکی کد مورد نظر تبدیل میکنه.بین ۰ و ۲۵۵ است

اگه کاراکتر مورد نظر در مثال زیر کاراکتر خط جدید باشه یک پیام چاپ میکنه

<?php
$str = "\n";
if (ord($str) == 10) {
    echo "The first character of $str is a line feed.\n";
}
?>

تکه کد زیر اسکی کد کاراکتر مورد نظر را چاپ میکنه.

<?php
declare(encoding='UTF-8');
$str = "?";
for ( $pos=0; $pos < strlen($str); $pos ++ ) {
 $byte = substr($str, $pos);
 echo 'Byte ' . $pos . ' of $str has value ' . ord($byte) . PHP_EOL;
}
?>

خروجی مثال فوق به صورت زیر است


Byte 0 of $str has value 240
Byte 1 of $str has value 159
Byte 2 of $str has value 144
Byte 3 of $str has value 152

برای مطالعه بیشتر در وب سایت رسمی پی اچ پی اینجا کلیک کنید

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را در باره‌ی این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.