دعوت به همکاری (کلیک کنید) کار آموز وب سایت در تبریز-استخدام طراح وب سایت تبریز

تابع file_get_contents در پی اچ پی

این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده

file_get_contents ( string $filename [, bool $use_include_path = 
FALSE [, resource $context [, int $offset = 0 [, int $maxlen ]]]] ) : string

این تابع محتوای یک فایل را خوانده و به صورت رشته برمی‌گرداند.
اگر این تابع با خطا مواجه شود FALSE برمی‌گرداند.
filename: اولین پارامتر این تابع یک رشته است که مسیر فایل مورد نظر را مشخص میکنه.
use_include_path دومین پارامتر مشخص میکنه اگه فایلی که این تابع دنبالش در مسیر مورد نظر پیداش نکنه مسیر include_path هم نگاه کنه.این پارامتر به طور پیش فرض false است و این تابع در حالت پیش فرض مسیر include_path را جست و جو نمیکنه.
context: با استفاده از سومین پارامتر این تابع میتوان پارامترهایی را در قالب یک آرایه با استفاده از تابع stream_context_create ایجاد و به فایل یا مقصد فرستاد.(یک مثال از استفاده ای این پارامتر ارسال اطلاعات با استفاده از متد post به فایل یا آدرس مقصد می باشد.)‌در صورتی که به این آرگومان نیاز نداشته باشید می‌توانید موقع فراخوانی از null استفاده کنید.
offset: چهارمین پارامتر این تابع یعنی offset یک عدد صحیح میباشد که پیش فرض آن صفر است واندیس یا نقطه ای که خواندن محتوای فایل از آنجا آغاز می شود را تعیین می نماید.
maxlen: پنجمین پارامتر این تابع طول اطلاعاتی که باید از فایل خوانده شوند را تعیین می‌کند.در حالت پیش فرض این تابع از جایی که مشخص شده تا آخر فایل را خوانده و برمی گرداند.

منبع:https://www.php.net/manual/en/function.file-get-contents.php

از این تابع معمولا در طراحی ربات ها و ارتباط با دیگر وب سایت ها استفاده میشه که ربات تلگرام یکی از این مثالهاست.

جهت سفارش پروژه‌های برنامه نویسی و طراحی وب سایت در تبریز با ما تماس بگیرید.

Be the first to write a review

Leave a comment