تابع curl_init در پی اچ پی

اولین تابع برای کار با کتابخانه‌ی libcurl تابع curl_int هستش.برای تعریف و مقدار دهی اولیه یک نشست curl از این تابع استفاده میکنیم تا در توابع بعدی ازش استفاده کنیم.
این تابع در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده:

 curl_init ([ string $url = NULL ] ) : resource

این تابع تنها یک پارامتر اختیاری دارد.این پارامتر آدرسی که قراره باهاش ارتباط داشته باشیم مشخص میکنه.اگر در فراخوانی این آرگومان را به تابع ارسال نکینم باید در مراحل بعدی و با استفاده از تابع دیگه(curl_setopt) این آدرس را مشخص کنیم.
در صورتی که نشست به درستی ایجاد بشه سورس منبع و در غیر این صورت false برمیگردونه
هر دو فراخوانی زیر درسته و میتونه نیاز ما را برطرف کنه.

$ch=curl_init();
$ch=curl_init('https://turans.com');

برای انجام پروژه های تحت و ب و طرحی سایت در تبریز با ما تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید