تابع convert_uuencode

تابع convert_uuencode رشته‌ی ورودی را با استفاده از الگوریتم uuencode رمزگذاری میکنه و به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده

convert_uuencode ( string $data ) : string

ورودی تابع convert_uuencode

این تابع فقط یک ورودی اجباری دارد که از نوع رشته می باشد.

خروجی تابع convert_uuencode

اگر کدگذاری رشته‌ی ورودی با موفقیت انجام بشه یک رشته ی کدگذاری شده و در غیر این صورت FALSE برمیگردونه.

برای رمزگشایی داده های رمز شده با این تابع میتونید از تابع convert_uudecode استفاده کنید.

مثال:

<?php
     $some_string = "test\ntext text\r\n";

     echo convert_uuencode($some_string);
     //output:0=&5S=`IT97AT('1E>'0-"@``
     ?>

بیشتر بخوانید: تابع substr در پی اچ پی

دیدگاه خود را بنویسید