تابع ‌addcslashes در پی‌اچ‌پی

این تابع قبل از کارکترهای مشخص بک (\)اسلش اضافه میکنه تا کاراکترهای معنی دار یا به عبارتی دستوری نادیده گرفته بشن و یا از اجرای آنها چشم پوشی بشه.
این تابع به صورت زیر در پی اچ پی تعریف شده است

 addcslashes ( string $str , string $charlist ) : string

این تابع دوتا پارامتر داره که هر دوی آنها الزامی هستند.
اولین پارامتر رشته‌ی ورودی را مشخص میکند که قرار قبل از کاراکترهای خاص این رشته بک اسلش اضافه بشه.
با استفاده از دومین پارامتر این تابع میتونید مشخص کنید که قبل از کدام کاراکترها بک اسلش اضافه بشه.اگر این رشته حای کاراکترهای کنترلی مانند \n یا \r باشد آنها را به استایل شبه سی تبدیل میکنه و اگر این پارامتر حاوی کارکترهایی باشد که نه بین حروف هستن و نه عددی(کد اسکی آنها کمتر از ۳۲ و بیشتر از ۱۲۶ هستند) این کاراکترها را به کد اسکی متناظرشان تبدیل میکنه.

این تابع به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

به چند مثال از وب سایت رسمی پی اچ پی دقت کنید

اگر رشته دوم را به صورت (a..d) وارد کنید این تابع اولین و آخرین کاراکتر و کاراکترهای بین این دو کاراکتر را به عنوان ورودی در نظر میگیره.
دقت کنید که در این مثال کد اسکی اولین کارکتر کوچکتر از کد اسکی دومین کارکتر است.


<?php
echo addcslashes('foo[ ]', 'A..z');
// output:  \f\o\o\[ \]
// All upper and lower-case letters will be escaped
// ... but so will the [\]^_`
?>

اگر دومین آرگومان تابع مذکور را به صورت ‘char1..char2’ وارد کنید اسکی کد اولین کاراکتر بزرگتر از اسکی کد دومین کاراکتر باشد این تابع اولین، آخرین و را به عنوان ورودی در نظر میگیره.

?php
echo addcslashes("zoo['.']", 'z..A');
// output:  \zoo['\.']
?>

دقت کنید که اگر کاراکترهایی که در پارامتر دوم برای چشم پوشی انتخاب میکنید از بین کاراکترهای ۰,a,b,f,n,r,t و v باشند به \۰,\a,\b,\f,\n,\r,t,\v تبدیل میشن که به صورت پیش فرض همه‌ی این کاراکترها در سی چشم پوشی میشه.

جهت سفارش پروژه‌های طراحی وب سایت و سئو سایت با ما تماس بگیرید

Be the first to write a review

Leave a comment