دعوت به همکاری (کلیک کنید) کار آموز وب سایت در تبریز-استخدام طراح وب سایت تبریز

برش رشته ها در پایتون

برای برش رشته‌ها در پایتون می‌توانید از عمگر : استفاده کنید. برای مشخص کردن محدوده‌ی برش اندیس ابتدا را در سمت چپ عملگر : و اندیس انتهای رشته‌ی مد نظر خود را در سمت راست : قرار داده و در داخل سکوار براکت در مقابل رشته قراردهید. اگر STRING یک رشته باشد برای برش از اندیس start تا اندیس end-1 عملگر : را به صورت زیر استفاده کنید:

STRING[start:end]

تکه کد زیر، زیر رشته‌ای از رشته b را از اندیس ۲ تا ۴ می‌برد.

>>> b = 'hello, world!'
>>> print(b[2:5])
llo

برش از اندیس خاص تا انتها

اگر می‌خواهید رشته را از start تا انتهای رشته‌ی STRING برش دهید می‌توانید end را از سینتکس مذکور حذف کنید.

STRING[start:]
>>> b= 'hello, world!'
>>> print(b[2:])
llo, world!

برش از ابتدا تا یک اندیس خاص

برای برش از ابتدای یک رشته تا یک اندیس خاص می‌توانید start را از سمت چپ : حذف کنید.

STRING[:end]

تکه کد بالا زیر رشته را از صفر تا اندیس end-1 بر می‌گرداند.

تکه کد زیر یک زیر رشته از ابتدا تا اندیس ۴ رشته‌ی b را برمی‌گرداند.

>>> b= 'Hello, world'
>>> print(b[:5])
Hello

اندیس‌های منفی

برای شروع شمارش اندیس‌ها از انتهای رشته می‌توانید start و end را همراه با یک منفی استفاده کنید.

اگر STRING یک رشته باشد برای شروع شمارش اندیس‌ها از انتهای رشته می‌توانید از سینتکس زیر استفاده کنید.

STRING[-start:-end]
>>> b= 'Hello, world!'
>>> print(b[-5:-2])
orl

بیشتر بخوانید: رشته‌ها در پایتون

Be the first to write a review

Leave a comment