ایجاد پیوند فایلهای css به روش import

یکی از مشکلاتی که در روش link  وجود دارد، این است که مرورگرهای قدیمی این نوع برگه های آبشاری را نمی‌شناسند.در نتیجه صفحاتی با محتوای به هم ریخته ایجاد می‌شود و وب سایت برای افرادی که مجبور اند از این مرورگرها استفاده کنند،غیر قابل استفاده می‌شود.راه حل این مشکل این است که موقع طراحی وب  سایت فایل css را با استفاده از دستوری که برای آنها قابل شناسایی نباشد مخفی کنیم تا آن را نادیده بگیرند.برای این کار ار روش import استفاده می‌کنیم.همانطور که در مثال زیر می‌بینید در این روش از عنصر style استفاده می‌شود:

<style type=”text/css” media=”all”>

    @import url(stylesheet.css);

</style>

در این روش می‌توانید به جای url آدرس فایل را داخل جفت کوتیشن ” ” قرار دهید اما روشی که در مثال قبل استفاده کردیم در تمامی مرورگرها به خوبی پشتیبانی می‌شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید