ارسال ایمیل با استفاده از تابع mail در PHP

فرم خود را ایجاد نمایید سپس تگ آغازین فرم را به صورت زیر اصلاح نمایید

<form action=<?php echo $_SERVER[‘PHP_SELF];?> METHOD=”post>

کد زیر را در بالا صفحه قبل از اعلان DOCTYPE قرار دهید

<?php

            if(array_key_exists(‘SUBMIT’,$_POST)

             {

                     //mail processing script

                      $to=”me@example.com”;//use your owm email address

                       $subject=”feedbak from site”;

                        //لیست فیلد ها

                        $expected=array(‘field1’,’field2,…);

                         //لیست فیلدها اجباری

                          $required=array(‘field1’,’field2,…);

                            $header=”from: my website<feedback@exampl.com>”;

                            $process=”process_mail.php”;//جهت دانلود فایل پردازش اسکریپت اینجا را کلیک نمایید.

                             if(file_exists($process)&& id_readable($process))

                             {

                                    include($process):

                                }

                                  else

                                   {

                                       $mailsent=false;

                                        mail($to,’Server problem”,$process.”can cot be read”,$headers):

                                       }

                        }

?>

متغیر header نام و آدرسی که ایمیل از آنجا ارسال می شود را مشخص می کند گزینه دریگری از جمله cc یا bccc و مقدار utf-8 را برای ارسال به زبان فارسی را می توانید به آن اضافه کنید که در زیر مثالی را مشاهده می کنید.

$header=”from:mywebsite<feedback@example.com>\r\n”;

$header.=”cc:copycat@example.com\r\n”;

$header.=”content-typ:text/plain;charset=UTF-8″;

در مثال بالا به عمل گر الحاق دقت نمایید.

اسکریپت process_mai.inc.php داده های فرم را پردازش کرده و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد،ایمیل را ارسال میکند.آخرین مرحله این است که به کاربر اطلاع داده شود که چه اتفاقی افتاده است.

کد زیر را در صفحه اصلی قبل از form قرار دهید.

<?php

          if($_post && isset($missing)&& !empty($missing))

           {?>

           <p class=”warning”>لطفا تمامی فیلد های الزامی را پر نمایید.</p>

             <?php}

              elseif($POST && !mailsent)

               {?>

               <p class=”warning” >متسفانه مشکلی پیش آمده لطفا بعدا سعی نمایید.</p>

                <?php }

               elseif($_POST $mailsent){

              ?>

               <p><strong>پیغام شما با موفقیت ارسال گردید.</p>

                <?php

                 }

                 ?>

Be the first to write a review

Leave a comment