آیا افزودن ویژگی‌های جدید بعد از طراحی سایت در گروه تروانس ممکن است؟

سایت ها و نرم افزارهای طراحی شده  توسط گروه تروانس با استفاده از متد‌های به روز  از ابتدا  برنامه نویسی می‌شوند و با توجه به این که نیازهای کاربران در هر برهه‌ی زمانی قابل تغییر می‌باشند لذا نرم‌افزارها و وب سایت های تولید شده توسط گروه تروانس کاملا قابل توسعه و پشتیبانی می‌باشند و کلیه تغییرات بعد از طراحی سایت نیز قابل اعمال است.

دیدگاه خود را بنویسید