TrueAns

TrueAns

ما در طراحی و اجرای سیستم‌های مبتنی بر وب متخصص هستیم

css

ایجاد پیوند فایلهای css به روش import

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

یکی از مشکلاتی که در روش link  وجود دارد، این است که مرورگرهای قدیمی این نوع برگه های آبشاری را نمی‌شناسند.در نتیجه صفحاتی با محتوای به هم ریخته ایجاد می‌شود و وب سایت برای افرادی که مجبور اند از این مرورگرها استفاده کنند،غیر قابل استفاده می‌شود.راه حل این مشکل این است که موقع طراحی وب  […]

ایجاد پیوند میان فایلهای html و فایل های css با استفاده از تگ link

تاریخ تحریر:

برای ایجاد پیوند فایلهای css خارجی در طراحی وب سایت دو راه وجود دارد:روشهای link , @import. تگ link بین سند HTML و سندی که این فایل به آن لینک می‌شود ارتباط برقرار می‌کند. ایجاد پیوند یک فایل خارجی را می‌توانید به صورت زیر بنویسید: <link rel=”stylesheet” href=”styleseet.css” media=”all”> خصیصه هایی که در این تگ […]

فاصله بین حروف و کلمات

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

ویژگی‌های letter-spasing و word-spacing l مانند یک دیگر عمل می‌کنند با این تفاوت که اولین خساصیت فاصله بین حروف و دومی فاصله بین کلمات را در صفحات وب سایت تعیین می‌کنند که مقدار پیش فرض آنها normal است.برای این ویژگی‌ها مقادیر مثبت فاصله را افزایش میدهد و مقادیر منفی فاصله باعث می‌شود کارکترها یا کلمات […]

لازمه های ساخت وب سایت

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

لیستی از مطالب مفیدی که هنگام طراحی وب سایت می تواند مفید باشد به شرح زیر می باشد: اطمینان حاصل کنید که اعلان DOCTYPE و فضای نام(namespace)را در جای صحیح قرار داده اید. اگر با مشکلی مواجه شدید اعلان xml را حذف کنید. به صفحه خود یک تگ عنوان(title)و مقداری متن به آن اضافه کنید. […]

مختصر نویسی در css

تاریخ تحریر:

در css می توان مقادیر خصیصه هایی مثل margin را که برای چهار طرف عنصر اعمال می شود می توان مقادیر هر طرف را هم به صورت تک تک مشخص کرد و هم به صورت خلاصه نوشت که در این مقاله نحوه خلاصه نویسی و تخصیص مقادیر در صورتی که خلاصه نوشته شود را توضیح داده ایم.

ایجاد پیوند فایلهای css خارجی در html

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

برای ایجاد پیوند فایلهای css خارجی در طراحی وب سایت دو راه وجود دارد روش link و import@: تگ link بین سند html و سندی که این فایل به آن لینک می شود ارتباط برقرار می کند و به صورت زیر می باشد: <link rel=stylesheet” href=”stylesheet.css” type=”mime” media=”all”/> rel:نحوه ی ازتباط فایل را با سند […]

خاصیت postion در css

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

خاصیت position موقعیت یک کادر در صفحه را مشخص می کند که در این پست توضیح داده شده است.

خاصیت display در css

تاریخ تحریر:

خاصیت display برای تایین موقعیت نمایش عناصر html توسط css به کار میرود که در این مقاله توضیح داده شده است.

انتخابگرها در css

تاریخ تحریر:

انواع انتخابگر ها در css عبارتند از انتخابگر عمومی/انتخابگر نوع/انتخابگر کلاس/انتخابگر ID که در این مقاله توضیح داده شده اند.