حمله و دفاع در اپلیکشن های ‌php

حمله و دفاع در اپلیکشن های ‌php

این کتاب مفاهیم اولیه امنیت نرمافزارهای نوشته شده در پی‌اچ‌پی را توضیح می‌دهد. یادتان باشد که امنیت اپلیکشن و نرم‌افزار بی نهایت است با عمل به توصیه های این کتاب اپلیکشن شما تا حدودی امن خواهد بود ولی اگر پروژه‌‌ی تجاری مهمی در دست اجرا دارید باید به مطالعات و پایشهای خود ادامه دهید تا یک اپلیکشن کاملا امن داشته باشید

Leave a comment