TrueAns

TrueAns

ما در طراحی و اجرای سیستم‌های مبتنی بر وب متخصص هستیم

تیر, ۱۳۹۷

ده جمله انگیزشی که میتواند شرایط کاری شما را متحول کند

تاریخ تحریر: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سخت ترین افرادِ دنیا نیز به انگیزه نیاز دارند… مهم نیست چقدر قوی، شجاع و امیدوار باشید، به انگیزه نیاز دارید. انگیزه در واقع، همان “چرا باید سختی را تحمل کنم؟” تان است… اگر جوابی برای آن داشته باشید، هیچ شرایطی سخت نخواهد آمد. اما بعضی اوقات زندگی چنان سخت میگیردد، که دیگر تحمل افراد […]

راز یادگیری یک مهارت جدید و خلق روش یادگیری مداوم

تاریخ تحریر: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

چقدر از زمانیکه یک مهارت جدید را آموخته اید می گذرد؟ قانونی وجود دارد که می گوید:” هر چه تا به حال آموخته اید شما را به موقعیت فعلیتان رسانده است. برای اینکه پیشرفت کرده و به موقعیت بالاتری برسید، آموخته های قبلیتان کافی نیست. “ این بدان معنی است که سطح دانش و مهارت […]