TrueAns

TrueAns

ما در طراحی و اجرای سیستم‌های مبتنی بر وب متخصص هستیم

فروردین, ۱۳۹۶

لازمه های ساخت وب سایت

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

لیستی از مطالب مفیدی که هنگام طراحی وب سایت می تواند مفید باشد به شرح زیر می باشد: اطمینان حاصل کنید که اعلان DOCTYPE و فضای نام(namespace)را در جای صحیح قرار داده اید. اگر با مشکلی مواجه شدید اعلان xml را حذف کنید. به صفحه خود یک تگ عنوان(title)و مقداری متن به آن اضافه کنید. […]

مختصر نویسی در css

تاریخ تحریر:

در css می توان مقادیر خصیصه هایی مثل margin را که برای چهار طرف عنصر اعمال می شود می توان مقادیر هر طرف را هم به صورت تک تک مشخص کرد و هم به صورت خلاصه نوشت که در این مقاله نحوه خلاصه نویسی و تخصیص مقادیر در صورتی که خلاصه نوشته شود را توضیح داده ایم.

ایجاد پیوند فایلهای css خارجی در html

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

برای ایجاد پیوند فایلهای css خارجی در طراحی وب سایت دو راه وجود دارد روش link و import@: تگ link بین سند html و سندی که این فایل به آن لینک می شود ارتباط برقرار می کند و به صورت زیر می باشد: <link rel=stylesheet” href=”stylesheet.css” type=”mime” media=”all”/> rel:نحوه ی ازتباط فایل را با سند […]

متا تگها و موتورهای جستجو

تاریخ تحریر:

ر مورد متا تگها نکات زیادی وجود دارد. با اینکه این تگها در ابتدا اطلاعات مربوط به سند را نشان اما در اصل برای این به وجود آمدهاند که موتورهای جستجو از آنها برای صفحات و نمایش نتاج آنها استفاده کنند.طولی نکشید که وجود این تگها باعث ایجاد مشکلاتی شد و بعضی از طراحان از انها سو استفاده کردند به همین دلیل بسیاری از متا تگها یی که قبلا مورد استفاده قرار می گرفتند امروزه دیگر کاربردی ندارند.

پیش فرضهای فایل html

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

تمامی صفحات html حاوی عناصر زیر می باشند و شکل پیش فرض صفحات html به صورت زیر می باشد: <!DOCTYPE html> <html lang=”en”> <head> <title></title> <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=utf-8″ /> </head> <body> </body> </html> اعلان های DOCTYPE:این اعلان ها نوع و نسخه xhtml یا html را مشخص می کند. تگ html:سند html با این تگ شروع […]

خاصیت postion در css

تاریخ تحریر: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

خاصیت position موقعیت یک کادر در صفحه را مشخص می کند که در این پست توضیح داده شده است.

خاصیت display در css

تاریخ تحریر:

خاصیت display برای تایین موقعیت نمایش عناصر html توسط css به کار میرود که در این مقاله توضیح داده شده است.

انتخابگرها در css

تاریخ تحریر:

انواع انتخابگر ها در css عبارتند از انتخابگر عمومی/انتخابگر نوع/انتخابگر کلاس/انتخابگر ID که در این مقاله توضیح داده شده اند.

خاصیت direction در css

تاریخ تحریر:

تایین جهت نمایش متن در css با استفاده از خاصیت direction تایین می شود که در این نوشته مقادیر آن تشریح می گردد.